wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie

Kontakt

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach,
służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Dyskont Internetowy z siedzibą w Chełmnie


§ 1 Definicje
    Administrator - oznacza właściciela firmy Dyskont Internetowy prowadzącego kolekcjonerski sklep"Dyskont Filatelistyczny"
    z siedzibą w Chełmnie, przy ulicy Jana Pawła II 3m49,
    NIP: 875-103-14-65 , REGON 871666954, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i
    uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
   
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
    zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
    stron internetowych Serwisu.
   
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
    związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
    za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
    działającą w  domenie: dyskontfilatelistyczny.pl
   
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie,za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje
    dostęp do stron internetowych Serwisu.
   
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
    być świadczone usługi drogą elektroniczną lu z którym zawarta może być Umowa o świadczenie
    usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
     Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma e- Dyskont
     z siedzibą w Chełmnie, przy ulicy Jana Pawła II 3m49.
     Powierzone dane osobowe Użytkowników traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo.
     Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku
     wyrażenia zgody  przez Użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
     Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z
     zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
     Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
     Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
     (Dz.U.Nr 144, poz.1204 z poźn.zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r.
      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
      oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
      systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
      Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane.
      Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo
      do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.
      Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba,
      że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.
      W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Administratora informacje dotyczące
      zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem
      usługi Google  Analytics.

 


§ 3 Lista newsletter
      Administrator prowadzi listę newsletter (newsletter to gazetka elektroniczna) wydawana periodycznie,
      w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach
      związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Dyskont  Filatelistyczny. Użytkownik,
      zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji
      o charakterze marketingowym. Administrator nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim.
      Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe.
      Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera.
      Wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się każdej wysłanej z wiadomości. Po kliknięciu w link
      Użytkownik zostaje przekierowany na stronę, gdzie decyduje o rezygnacji
      z subskrypcji kolejnych wiadomości. Wraz z rezygnacją z subskrypcji dalszych wiadomości,
      adres e-mail Użytkownika natychmiast usunięty z danej bazy adresowej.
      Wysyłane wiadomości będą w 100% zgodne z aktem CAN-SPAM,
      do którego stosuje się polityka antyspamowa.Stosowane są zarówno zaawansowane automatyczne systemy
      oraz ręczna weryfikacja w celu podjęcia natychmiastowych działań eliminujących ryzyko wysłania
      niepożądanych wiadomości. Praktyki te pozwalają ograniczyć ryzyko otrzymania niechcianych wiadomości do  minimum.


§ 4 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą niemożliwe
     przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
     lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane
     przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj
     zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
     Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
     zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
     z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
     danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
     ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
     z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
     danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.
     W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami,które ze swojej
     natury wymagają plików Cookies.


§ 5 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu,
     a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
     oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu
     oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
     dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika
     i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
     z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności
     stron internetowych, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
     do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji  korzystania ze stron internetowych Serwisu.
     W szczególności pliki te pozwalają   rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
     i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną  do jego indywidualnych potrzeb;
     poprawnej obsługi  programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł
     przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności,
     a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
     Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury
     i zawartości. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych,
     a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
     firm trzecich.
     Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą
     serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc.
      z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
      Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu
      za pośrednictwem serwisu społecznościowego Google(administrator Cookies zewnętrznego:
      (Google Inc. z siedzibą w USA).


§ 6 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
     określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
     Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą
     ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
     w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
     przeglądarki  internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
     Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
     ustawieniach  oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili
     usunąć pliki Cookies,  korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
     Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
     na stronie internetowej Serwisu.

 


Przejdź do strony głównej

Szczególnie polecamy z naszej oferty

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu